Consultare interinstituțională și cu mediul asociativ românesc asupra documentelor strategice privind sprijinirea românilor de pretutindeni

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), beneficiar al proiectului cu finanțare europeană și proprie, „Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP“, a organizat în data de 2 noiembrie 2022 o primă consultare, care s-a bucurat de prezența numeroasă a reprezentanților instituțiilor publice și ai mediului asociativ românesc, pentru stabilirea structurii și elementelor fundamentale din Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni 2023 – 2026 și din Planul de Prioritizare a intervențiilor destinate acestora. Evenimentul organizat în format hibrid (prezență fizică și online) se încadrează în seria acțiunilor destinate informării și consultării publicului pe care instituția le organizează periodic.
„Documentele strategice despre care discutăm astăzi vor sta la baza politicilor de mâine ale statului român în relația cu românii de pretutindeni. Ne aflăm aici să le discutăm și să ne asigurăm că integrăm cele mai bune moduri de răspuns la cerințele lor. Românii din afara granițelor reprezintă o resursă inestimabilă pentru statul român și ne dorim ca Strategia care va rezulta să ofere stabilitate în domeniu și să-i sprijine în mod real și pe termen lung pe românii aflați în diaspora și comunitățile istorice” – fragment din declarația  secretarului de stat pentru românii de pretutindeni, gazda evenimentului, Gheorghe Cârciu.
Această primă variantă de lucru a documentelor este rezultatul unui an de cercetare și analiză a politicilor aplicate și proiectelor finanțate de către DRP până acum pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, dublate de discuții cu reprezentanți ai mediului asociativ din afara granițelor țării. Proiectul vizează dezvoltarea unui set de instrumente de planificare strategică la nivelul Departamentului, prin fundamentarea unei noi Strategii Naționale pentru Românii de Pretutindeni, în vederea identificării de soluții specifice ca răspuns la problemele particulare existente în fiecare comunitate românească din diaspora și comunitățile istorice.
După includerea în această structură de lucru a observațiilor relevante de pe parcursul primei consultări, documentele vor fi completate cu alte informații de detaliu provenite dintr-un studiu sociologic contractat prin proiect, precum și cu alte sugestii primite de la partenerii instituționali, reprezentanții mediului asociativ românesc ori din partea românilor de pretutindeni.
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni desfășoară proiectul „Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP” (MySMIS 130070/ SIPOCA 730), finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, cu o valoare a finanțării de aproximativ 4,51 milioane lei, din care aproximativ 3,79 milioane lei reprezintă finanțare UE.
***
Persoană de contact DRP:
Speranța Anghel, coordonator comunicare
Adresă e-mail: speranta.anghel@dprp.gov.ro